Taweez Pan- Wahab Khar (RA) - Kashmiri Song Lyrics- AUYK

Taweez Pan- Wahab Khar (RA) - Kashmiri Song Lyrics- AUYK
 

Wahab Khar (RA)'s Taweez Pan - Kashmiri Song Lyrics- AUYK


Taweez pan is a Kashmiri Sufi Kalam, written Beautifully by Wahab Khar (RA)

Tche kamue kaernai taveez pan,

Yaaro wan baalyaaro wanNaabud andrai kornas boud,

aadam-basti manz khatethi rood


Tamechi khabar nou chai malkan,

Yaaro wan balayaaro wan.Tche kameu kaernai taveez pan

Yaaro wan baalyaaro wanTo know more about Kashmiri Click here


Pathwan raayil osus naaz,

Kare kya houl zoul cham aawaaz

 
Cze kameu kaernai taveez pan,

Yaaro wan baalyaaro wan


 Toori kornam biryaanai,

jaan jaan gaernam saaman


Bea czeteth troovnas wastekaran

Yaaro wan baalyaaro wanDargah dedi tal travai sar,

Ya Nabi(s.a.w.) panenei nazra kar


Wahab Khaaras (RA) won panen peeran,

Yaaro wan baalyaaro wan


Tche kameu kaernai taveez pan,

Yaaro wan baalyaaro wan

You can buy our Magzine now

0 Comments