Rasul Mir Poetry: Mea Baale Chumai -Kashmiri song lyrics- Kashmiri shayari with translation

rasul mir poetryRusul Mir 's Kalam - Mea Baale Chumai is one of the best and trending couplet of Rusul mir poetry - Rusul Mir Ghazals or you can say Rusul mir Kashmiri songs

Mic we use : https://amzn.to/2Sm7G56 (30% off)

Voice artist : Maroof Qureshi
Transcript writer : Asif Gulzar

For Lyrics of all Kashmiri Songs Click here

Lyrics 


Mea baale chumai, cham khamai vami mea chum louckchaar
Yeth azrelaanis van ba demai kar banem deedar

Mea baale chumai, cham khamai vami mea chum louckchaar
Yeth azrelaanis van ba demai kar banem deedar
rasul mir poetry Kashmiri shayari with translation
Rusul Mir


Taes dildaras kya ba daaras chum gasaan khaar-i-khaar
Waen pachlares paane maares mati khaares panuv maar

Chum waaeli kanan baaeli shuuban bea chum goush-i-waar
Chum naaer-e-zaaeri chaes ba pari te kus mea khari-daar

Taes kooqila pati kouterah yeli sue gov giriftaar
Taes raaz-e-hunres pate dawaan saari janawaar

Tath ishq-e-churas kus aaqah vaen ki che chuk gunahgaar 
Che wusun phataan roobae yiwaan toub-ea-istigafaar

You are reading some of the couplets of rasool mir's kashmiri poetry

Chui ishq-e-doudey sanith gomut taes rusool-i-mires
Amme ishq-e-douduek maeni zaanaan bas chui bae-naadaar

Mea baale chumai, cham khamai vami mea chum louckchaar
Yeth azrelaanis van ba demai kar banem deedar
Mea baale chumai, cham khamai vami mea chum louckchaar
Yeth azrelaanis van ba demai kar banem deedar

Post a Comment

Previous Post Next Post